Pavo, voeding en verzorging van paarden
Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang handige tips, leuke acties en specialistisch advies over de gezondheid van jouw paard in je mailbox!

Aanmelden

Actievoorwaarden Facebook Actiemaand

De maanden april en mei 2018 staan bij Pavo helemaal in het teken van ons nieuwe sportvoer Pavo Ease&Excel. Daarnaast hebben we deze maand een winactie, waarbij we 1 maand gratis Pavo Ease&Excel voor 1 paard verloten (max. 6 zakken a 15 kg). Door deel te nemen aan de Facebook Actiemaand aanvaart je deze algemene voorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Pavo georganiseerde actie “Facebook Actiemaand Pavo Ease&Excel”.

Voorwaarden

DE ACTIE

 • De actie loopt van 10 mei 2018 tot 22 mei 2018.
 • Je kunt alleen aanspraak maken op prijzen wanneer je de Facebookpagina van Pavo paardenvoer hebt geliked.
 • Van prijswinnaars hebben we het adres nodig om de prijs te kunnen opsturen. Deze adressen worden alleen voor deze actie gebruikt, daarna worden ze niet bewaard of aan derden verstrekt.
 • De prijswinnaars kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met deze actie. Pavo mag deze foto- en/of filmopnamen en interviews openbaar maken en/of verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Pavo is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer. Deelnemers dienen aan deze activiteiten hun medewerking te verlenen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, anders dan op sociale media.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Prijzen blijven tot 31 december 2018 voor de winnaars gereserveerd. Indien de winnaar niet voor die tijd reageert, vervalt de prijs.
 • Winnaar wordt bekend gemaakt via Facebook.
 • Winnaar dient zelf contact op te nemen met Pavo.
 • Door deel te nemen ga je akkoord met de prijs.
 • Deelname aan deze actie is gratis.
 • Pavo, de door hun ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • De prijs van het voer zal in de vorm van waardebonnen worden verstrekt, waarna de winnaar zelf de waardebonnen bij een verkooppunt van Pavo Ease&Excel kan verzilveren.

ALGEMEEN

Pavo behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden.

Met jouw inschrijving verklaar je ermee akkoord te zijn dat Pavo gebruik kan maken van jouw gegevens voor marketingdoeleinden. Maar jouw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verkocht aan derden. Alle persoonsgegevens die in het kader van deze actie van deelnemers worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld;

De (intellectueel eigendoms)rechten met betrekking tot deze actie en website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige goederen berust bij Pavo. Het is niet toegestaan enig inbreuk op deze rechten te (doen) maken.

Pavo is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van de maker(s). 

Vragen, opmerkingen of klachten over deze actie kunnen worden gericht aan: info@pavo.net